Ре-сертификационен одит на системата за управление на качеството Печат
Вторник, 08 Ноември 2011 18:06
Днес бе осъществен ре-серификационен одит на системата за управление на качеството ISO 9001:2008 от одитори на „Бюро Веритас” ЕООД. "Ведиком" ЕООД успешно защити и потвърди доверието на одитиращия орган и своето ръководство. В резултат на одита ще бъде продължен /преиздаден/ сертификата за управление на качеството ISO 9001:2008 за период от 3 /три/ години